Pressemelding september 2018

Digital Solution har signert avtale med 24SevenOffice – blir Norges første implementeringspartner

24Seven Presse 2.jpg

Digital Solutions visjon er å hjelpe  kunder med digitalisering, automatisering og forenkling av arbeidsprosesser. Som ledd i denne visjonen har Digital Solution AS signert avtale med 24SevenOffice og blir dermed Norges første implementeringspartner (leveringspartner).
24SevenOffice leverer skybasert ERP- og regnskapssystem primært gjennom regnskaps- og revisjonsselskaper.  Nå tilbys tjenester også via konsulenter som kan hjelpe bedriftene til å se helheten i arbeidsrutiner og dokumentflyt med fokus på forenkling. Det er her Digital Solutions kommer inn som en leveransepartner mot markedet på Nordvestlandet.  
– Digital Solutions har lokalkunnskap, og markedet rundt oss er spennende, stort og klar for innovasjon. Det er kjempespennende at 24SevenOffice utvikler løsninger for virkelig å jobbe heldigitalt. Bedriftene har mye å gå på, og man kan rett og slett bli kvitt «tungvint-ene» i arbeidshverdagen, sier gründer og daglig leder i Digital Solutions Kjell Rune Tynes, og legger til:
 
I dag gjøres mer og mer via appen til 24SevenOffice. Alt fra tilgang til kundeopplysninger, ordreregistrering, logging av timer på et prosjekt, registrering av kjøring eller ta bilde av et reiseutlegg, for å nevne noe. Slike funksjoner gjør at man kan jobbe heldigitalt, og effekten er redusert tid for å få tilgang til informasjon, samtidig økes kundetilfredshet og effektivitet. 
 
Heldigitale løsninger for økt lønnsomhet
24SevenOffice er pionerer i det norske markedet innenfor skybaserte tjenester gjennom tidlig satsning. Samarbeidspartnerne kan de siste årene vise til årlig økning på 20-30% og når en omsetning i overkant av 100 MNOK. Det unike er også at alt overskudd har blitt brukt til utvikling av teknologi og programvaren. Økninger på 20-30% hvert år krever imidlertid endringer, og 24SevenOffice velger da å levere tjenester på flere måter fremover. 
24SevenOffice er også først ute med AI (kunstig intelligens) og leder således an utviklingen, ikke bare i Norge, men også på verdensbasis.
–Med skybaserte tjenester er det ingen eller lave investeringer som skal til for å få løsningen på plass. Du kjører alt gjennom en nettleser eller et nettbrett. Det vil si at effekten ved å legge om eller bytte system merkes ganske umiddelbart da man slipper å vedlikeholde en serverpark og vedlikeholdet som følger den. Man slipper også å tenke på alt av sikkerhet og sikkerhetskopiering, med andre ord kommer besparelsene på flere nivå, sier Tynes. 
 
Basert på det 24SevenOffice forteller oss og det vi vet fra før, så er det viktig å komme med et nytt alternativ innenfor økonomisystem. Ikke minst det å ha en lokalpartner gir trygghet. Vi ser heller ikke vekk fra at det kan bli flere ansettelser i løpet av neste år, forteller Tynes.